Dorp

Het dorp Vrouwenpolder - Chalet Zeeland

Het dorp Vrouwenpolder

Vrouwenpolder is zonder meer een mooie vakantiebestemming. Door haar unieke ligging onder aan de duinen van het breedste zandstrand van Walcheren, aan het Veerse Meer met vele watersportactiviteiten en in de directe nabijheid van bossen (onder andere de Manteling en beschermd waterwingebied Oranjezon) en weilandgebieden voor wandel- en fietsroutes. U kunt er regelmatig groepen herten tegenkomen.

strand Vrouwenpolder -chaletzeeland

strand Vrouwenpolder -chaletzeeland

 

huis 42- chaletzeeland

huis 42- chaletzeeland

 

huis 40 -chaletzeeland

huis 40 -chaletzeeland

Vrouwenpolder combineert een hoog voorzieningen niveau  supermarkten, diverse restaurants, kappers, horecagelegenheden, strandpaviljoens, etc. met een aangename rust voor uw welverdiende vakantie. Het dorp telt ca. 1100 inwoners, bevindt zich direct achter de duinen van een ruim 5 kilometer land en breed strand.

luchtfoto strand Vrouwenpolder -chaletzeeland

luchtfoto strand Vrouwenpolder -chaletzeeland

 breed en schoon strand Vrouwenpolder

breed en schoon strand Vrouwenpolder

strand en duinen Vrouwenpolder -chaletzeeland

strand en duinen Vrouwenpolder -chaletzeeland

Vanwege de beschikbare ruimte is het ’s zomers gezellig druk zonder de indruk van massatoerisme te wekken. Daarmee is Vrouwenpolder een geliefde locatie voor ouderen. Ideaal voor gezinnen met jonge kinderen is het brede veilige zandstrand met in de zomer dagelijks toezicht.

Breed Strand (Breezand) Vrouwenpolder -chaletzeeland

Breed Strand (Breezand) Vrouwenpolder -chaletzeeland

 Helmgras in de duinen -chaletzeeland

Helmgras in de duinen -chaletzeeland

Duinovergang /vrouwenpolder -chaletzeeland

Voor afwisselende uitstapjes kunt u naar de historische steden Veere en Middelburg. Maar ook een dagje Brugge of Gent ligt binnen de mogelijkheden.

 stadhuis Middelburg -chaletzeeland

stadhuis Middelburg -chaletzeeland

 Haven van Goes -chaletzeeland

Haven van Goes -chaletzeeland

Fort Gent -chaletzeeland

Fort Gent -chaletzeeland

De Geschiedenis
De geschiedenis van Vrouwenpolder wordt beheerst door de ligging. Vrouwenpolder is niet het oudste dorp in Noord-Walcheren. Het is ontstaan in een van de polders die gevormd werden door de inpoldering van de schorren in het noordoosten van Walcheren.

Na de inpoldering van de schorren heette het gebied Niepolre, Nuwenpolre of Polre. In 1314 werd er een kapel gesticht, die in 1324 parochiekerk werd, waardoor de bewoners in hun eigen kerk terecht konden in plaats van naar de kerken in Serooskerke en Zanddijk te gaan. De kerk werd opgedragen aan Maria, ook wel Onze Lieve Vrouwe, genoemd, vandaar de naam Vrouwe in den Polder, oftewel Vrouwenpolder.

In de middeleeuwen trok het dorp om een andere reden vreemd bezoek. Vrouwenpolder was een druk bezocht bedevaartsoord. De Bedevaarten kwamen op gang nadat de parochiekerk in 1340 in het bezit was gekomen van een wonderbaarlijk schilderij van Maria, de moeder van Jezus. Het paneel was het middelpunt van een jaarlijkse processie, op 15 augustus, door de polder.

Kerk Vrouwenpolder -chaletzeeland

Kerk Vrouwenpolder -chaletzeeland

Vrouwe in den Polder -chaletzeeland

Vrouwe in den Polder -chaletzeeland

Schilderij Vrouwe in den Polder -chaletzeeland

Schilderij Vrouwe in den Polder -chaletzeeland

Het verhaal gaat, dat een Middelburgse schilder de opdracht had gekregen een paneel van Maria te maken voor de kerk. Een jonge gezel kwam even later bij de schilder om werk te vragen en de schilder gaf hem het lege paneel. De gezel trok naar de zolder, maar toen de schilder hem naar beneden riep voor het eten, was de jongeman verdwenen. het paneel had hij achtergelaten en het was zo meesterlijk geschilderd, dat de schilder en zijn gezin er verbaasd van stonden. De schilder was ervan overtuigd dat het schilderij door een engel gemaakt moest zijn.

De Vrouwe van den Polder werd een beroemdheid in haar tijd. in 1461 bracht keizer Sigismund samen met graaf Willem IV een bezoek aan het schilderij en in 1437 was Philips de Goede te gast in het dorp. Verder werd Onze Lieve Vrouwe van den Polder vooral vereerd door Spaanse, Portugese en Bretonse zeelui. Na de reformatie begon het paneel aan een zwerftocht. Het belandde in Brugge en kwam in 1931, na een schenking van Baron Caloen, terug op Walcheren, bij de rooms-katholieke kerk in Middelburg.

Vrouwe van den Polder -chaletzeeland Vrouwe van den Polder -chaletzeeland Kerk Vrouwenpolder -chaletzeeland

De heerlijkheid van Vrouwenpolder kreeg met Veere in 1349 tolvrijheid van hertog Willem van Beieren, een voorrecht dat op Walcheren alleen Westkapelle en Westhove hadden.

In 1452 verplaatste Hendrik van Borssele het klooster Het Heilige Graf van de Mortiere naar Vrouwenpolder. In 1552 werd het klooster door Maximiliaan van Bourgondië opgeheven en werden de gebouwen verkocht. Tijdens het beleg van Middelburg werd het hele dorp inclusief het klooster en de kerk verwoest. In 1611 kreeg het dorp een hervormde gemeente en zeven jaar later een predikant. De verwoeste kerk werd herbouwd en was in 1624 klaar. 

Fort den Haak
Ten noordoosten van Vrouwenpolder werd in 1588 fort Den Haak gebouwd, dat de ingang van het Veerse Gat moest verdedigen. Het fort lag aan de ingang van het Veerse Gat en de Noordzee, dus op de kruising van twee strategische belangrijk vaarroutes.

In de Tachtigjarige Oorlog, die toen aan de gang was, hadden de Spanjaarden al eens eerder bij verrassing krijgsvoorraden en voedsel bij het dorp aan land gebracht, bestemd voor het belegerde Middelburg.

Toen, in de Franse tijd, de Engelsen in 1809 Walcheren vanuit het noorden aanvielen, konden zij na korte tijd de vesting innemen, die vervolgens werd verwoest.

Fort den Haak Vrouwenpolder -chaletzeeland

Fort den Haak Vrouwenpolder -chaletzeeland

Resten van Fort den Haak -chaletzeeland

Resten van Fort den Haak -chaletzeeland

Beschermd natuurgebied Fort den Haak-chaletzeeland

Beschermd natuurgebied Fort den Haak-chaletzeeland

Fort den Haak is nu  een klein natuurgebied met duinen, poelen, graslanden en struweel. Het is gelegen op de plaats van de voormalige schans Fort den Haak, ooit gebouwd als verdediging tegen mogelijke Spaanse landingen op de noordkust van Walcheren. In het gebied zijn zoute en zoete gedeelten. Op de zoute delen zijn zout minnende planten als zeebies en zeegroene zegge aanwezig. Daarnaast staat het gebied bekend om zijn orchideeën, driedistel en zeldzame paddestoelen als Plompe champignon; bijzonder zijn de stukjes trilveen. Er is een kleine kokmeeuw-kolonie en in de meidoorns en vlieren broeden nachtegalen, roodborsttapuit en grasmussen. Ook de zomertortel komt hier nog voor.

Van 1816 tot 1966 was Vrouwenpolder een zelfstandige gemeente, waartoe ook Breezand, Zanddijk Buiten, Schellach en Gapinge (vanaf 1857) behoorde. Na die tijd ging Vrouwenpolder op in de gemeente Veere. Sinds het Veerse Gat dicht is en het toerisme op gang kwam, trekt het dorp vakantiegangers en dagjesmensen.

Vrouwenpolder dankt zijn huidige bekendheid aan de brede, vijf kilometer lange stranden en het Veerse meer. Per jaar overnachten er 385.000 mensen in het dorp, ongeveer 333 keer zoveel als het aantal inwoners.

 strandleven Vrouwenpolder -chaletzeeland

strandleven Vrouwenpolder -chaletzeeland

 Strand Vrouwenpolder -chaletzeeland

Strand Vrouwenpolder -chaletzeeland

Dam tussen Veerse Meer en Noordzee- chaletzeeland

Dam tussen Veerse Meer en Noordzee- chaletzeeland

Vogelrijkdom -Vrouwenpolder -chaletzeeland

Vogelrijkdom -Vrouwenpolder -chaletzeeland

Schapen op de dijk -chaletzeeland

Schapen op de dijk -chaletzeeland

Herten in de duinen -chaletzeeland

Herten in de duinen -chaletzeeland